Dobré víno je skvost, zázrak prírody, ku ktorému nestačia odborné vedomosti vinára, ale aj patričný cit a pokora.

Príbeh nášho vinárstva

Naše malé rodinné vinárstvo funguje od roku 2014 pod menom VÍNO HELEN. Naši predkovia sa zaoberali poľnohospodárstvom, tak isto aj naša rodina, avšak prednosť sme dali pestovaniu hrozna a výrobe vína. Svojpomocne postupne budujeme naše podnikanie. Na začiatku sme vyrobili 3-4 tisíc fliaš vína, postupne sa tento počet zvýšil, a v roku 2020 sme už dali na trh 12 tisíc fliaš. Pri zvyšovaní počtu sme si premysleli a určili hranicu výroby, pri ktorej si udržíme kvalitu našich vín. Ponúkame možnosť ochutnávky našich vín.

Pestovanie hrozna

Toho času pestujeme hrozno na dvoch miestach. Jedným je pri obci Neded, Palárikovský vinohradnícky rajón, druhým je pri obci Strekov, Strekovský vinohradnícky rajón. V Nedede pestujeme biele odrody, nakoľko je pôda sprašová, humózna a bohatá na živiny, čo je veľmi priaznivé pre ich pestovanie. V Strekove na južných svahoch pestujeme modré odrody, kde pôda je ílovitá a minerálna, a práve tie podmienky sú potrebné na výrobu telnaté červené vína.

Pri výbere odrôd sme sa snažili nájsť takú alternatívu, ktorá vyhovuje vkusu a požiadavkám spotrebiteľov. V našej ponuke nájdete štandardné odrody, svetoznáme odrody, ale aj tak blízke nášmu srdcu, slovenské novošľachtence. Pri pestovaní kladieme dôraz na integrovanú ochranu viniča, a prírode blízkemu gazdovaniu, aby sme chránili zdravie, prírodu a úrodnú pôdu, ktorú sme nezdedili od svojich starých predkov, ale práve naopak sme prepožičali od našich vnukov.

Zber a spracovanie hrozna

Zber hrozna sa koná ručne na základe ročníka a charakteru daného vína. Zaťaženie hrozna nastavíme už pri reze a pri zelené práce, aby vinič nebol vyčerpaný príliš vysokým zaťažením krov. Spracovanie hrozna sa začne okamžite po oberačke, maximálne množstvo na spracovanie denne je 2 tony hrozna. Kým pri bielych odrodách využívame líniu reduktívnej výroby vína, zatiaľ pri modrých odrodách chceme docieliť telnatú, prirodzenú chuť a arómu. Ako posledný krok je nalepenie etikety a následné balenie do krabice.